"Szachowa Vistula Chess Monthly" appears on the network since December 1997. Publications include both current chess events, as well as historical, remote in time. The results of the competition chess, stock lot, articles on various subjects, all reader will find in the next editions of the monthly.

Miesięcznik "Szachowa Vistula" ukazuje się od grudnia 1997 roku. Publikacje obejmują zarówno aktualne wydarzenia szachowe, jak i historyczne, oddalone w czasie. Wyniki zawodów szachowych, zbiory partii, artykuły o zróżnicowanej tematyce, wszystko to znajdzie czytelnik w kolejnych wydaniach miesięcznika.

Logo Vistula